úterý 15. listopadu 2022

Krasosmutnění

S tebou poblíž

je to o něco snazší

čelit hrůzám světa

a zločinům proti lidskosti

jedinec proti společnosti

společnost proti jednotlivci

lid člověku zkázou

tvé oči smutní po právu

vždycky ses tak trochu bála

ve strachu byla jsi pravdivá

donutili tě k tomu tak snadno

mrknutím oka a beze studu

je zbabělé se nedívat, ale

bolestná je krutost prozření

když nelze bránit se hrdlořezům

a davu kacířskému, podívej

taky se bojí a žene je hněv

propadliště nejistot láme jim vaz

beztrestnost a bezpráví

mantry, co nelze z kronik vymazat

kdysi, dnes i zítra

nekončící záruční dobu má zoufalství

skoro jak v písmu svatém

jen apoštolů a proroků ubylo.

 

Pár darů nebeských přec mi zbylo.

Úleva z pláče a tváře v dlaních

snad i zbytky té vylhané naděje

hrstka nefalšované radosti

i odvaha prát se s osudem nechybí

když s tebou poblíž

je to o něco snazší.